Главная - «Беларусьфільм» - весь список диафильмов | Назад


#НомерНазвание
11991-000? - Жывёльны і раслінны свет лугоў Беларусі
21991-000Гуляй і вучыся
31991-000Матэматыка
41991-031Мінаева В. - Белавежская пушча
51992-000Першабытнаабшчынны лад на тэрыторыі Беларусі
61992-044Абэцэдарская А., Цяплова В. - Культура старажытнай Беларусі
71993-000Бабульчын куфар
81993-000Як курачка пеўніка ратавала
91994-088Каленнікава Т. - Царства жывёл